บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หนังสือในดวงใจ-3
โสภณ เปียสนิท
..................................


                หลักแห่งกรรมให้ผล นั่นคือชีวิตผมมีความผูกพันกับการปฏิบัติธรรมเข้าแล้ว ทุกเช้าหลังจากตื่นนอนแล้วความเคยชิน หรือเรียกภาษาพระได้ว่า อาจิณกรรม หรือกรรมที่ทำด้วยความเคยชินผมต้องทำสมาธิเล็กน้อยด้วยการลุกขึ้นนั่งหลับตามือขวาทับมือซ้าย เท้าขวาทับเท้าซ้าย พยายามตั้งกายตรง ประคองใจด้วยการภาวนา สัมมา อรหัง ๆ ๆ พร้อมทั้งตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใส ณ ศูนย์กลางกาย ประคองทั้งภาพดวงแก้ว (บริกรรมนิมิต) และคำภาวนา (บริกรรมภาวนา) ไม่ให้ขาด ขาดเมื่อใดก็เร่งรู้ตัวเริ่มต้นใหม่

                ที่เป็นดังนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน นี่เอง ทุกวันนี้ผมมีหนังสือเล่มนี้อยู่หัวนอน อ่านก่อนนอน อ่านตอนมีเวลาว่าง ค่อย ๆ อ่านทีละน้อย ทีละตอน อ่านเรื่อย ๆ อ่านเหมือนหนึ่งว่ามีหลวงพ่อคอยบอกคอยสอนแนวทางธรรมให้อยู่เสมอ ยึดคำสั่งสอนผ่านหนังสือเล่มนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึก ต้องขอขอบคุณ หลวงพ่อวัดเขาหินเทิน ตำบลหนองแก ที่ท่านอนุญาตให้ผมยืมหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกหลาย ๆ ครั้ง

                หลวงพ่อวัดท่าซุงท่านสอนแนวทางการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวพุทธทุกคน เริ่มจากระดับต้นคือระดับศีล ระดับกลางคือระดับสมาธิ และระดับสูงคือระดับปัญญา ท่านสอนว่าคุณธรรมทุกระดับ ฌาน สมาธิ นิพพานเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญเรา ๆ ท่าน ๆ ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงด้วยตนเองในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้าซึ่งห่างไกลและไม่ควรรอ

                ท่านสอนจากง่ายไปหายาก จากแนวปฏิบัติแบบสุกขวิปัสสโก ผู้เห็นแจ้งแบบธรรมดา ๆ คือเริ่มจากการรักษาศีลห้า ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มเหล้า ค่อยรุกทีละข้อครับ ได้ข้อไหนเอาข้อนั้นก่อน นานเข้าก็ได้หมดทุกข้อเพราะจิตละเอียดขึ้น ระหว่างนั้นอย่าลืมสวดมนต์เช้าเย็นไปด้วยอย่าได้ขาด และอย่าลืมภาวนา ตลอดเวลาที่ว่าง เน้นปัจจุบันด้วยการรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรตลอดเวลา กินรู้ว่ากิน ดื่มรู้ว่าดื่ม เดินรู้ว่าเดิน นั่งรู้ว่านั่ง ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น