บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

sopon's lifeandwork: Site3, Rajamangala WangKlaikanwon

sopon's lifeandwork: Site3, Rajamangala WangKlaikanwon: Open House Rajamangala KKW Site3 เปิดบ้านราชมงคลวังไกลกังวลเขต3 เปิดบ้านราชมงคลวังไกลกังวลเขต3 25 สิงหาคม 2554 ราชมงคลวังไกลกังวลเปิดบ้าน...

Site3, Rajamangala WangKlaikanwon


Open House Rajamangala KKW Site3 เปิดบ้านราชมงคลวังไกลกังวลเขต3

เปิดบ้านราชมงคลวังไกลกังวลเขต3

25 สิงหาคม 2554ราชมงคลวังไกลกังวลเปิดบ้านให้กับผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง หลายคณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเยี่ยมชม ผมแอบเดินปะปนในกลุ่มผู้เยี่ยมชมมองกิจกรรมของนักศึกษา


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นอกจากบอร์ดสาขาวิชา เหมือนกันทุกสาขาแล้ว ยังนำเกมส์บิงโก ภาษาอังกฤษมาให้ผู้เยี่ยมชมเล่นกันอย่างสนุกสนาน แถมด้วยน้ำเสนอ การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอีกด้วย


สาขาการจัดการอุตสาหกรรม นำสินค้าเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไอครีมมาวางขาย พร้อมตกแต่งซุ้มอย่างงดงาม 


สาขาสารสนเทศฯ นำคอมพิวเตอร์มาวางให้ศึกษากัน

สาขาบัญชีมีการตกแต่งแบบสวนหิน รอบบอร์ดสาขาวิชา

สาขาการท่องเที่ยวนำเต้นท์เพื่อการท่องเที่ยวมาให้ชมพร้อมคำบรรยาย 

สาขาการโรงแรมนำวิชาบาร์เทนเดอร์ เช่นการโยนขวดมาแสดงให้ชมพร้อมเสิร์พ พันช์ และ ค็อกเทลส์ประกอบ 

ฯลฯ

ถือโอกาสนี้นำภาพ บ้าน ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วังไกลกังวล ของเขต 3 เขาพิทักษ์ มาให้เยี่ยมชมกัน

อาคารเรียน 4 ชั้นประจำเขต3 มุมสวยๆ หน้าทางเข้าราชมงคลเขต3 เขาพิทักษ์ หัวหิน

ถ่ายภาพหน้าถนนจากด้านหน้ามหาวิทยาลัยไปถนนเพชรเกษม หัวหินซอย88

อาคารอำนวยการเขต3

อาคารอำนวยการเขต3 เป็นที่ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นี่ครับอ.โสภณนั่งทำงานบนชั้น 2 ห้อง ซ้ายสุด อาคารหลังนี้มานานกว่า 10 ปี

ขวามือมีอาคารบ้านพัก4 ชั้น อ.โสภณ พักบนชั้น 2 นานถึง 17 ปีเข้านี่แล้ว

Site4, Rajamangala Wangklaikangwon


ราชมงคลรัตนโกสินทร์ถวายความจงรักภักดิ

เนื่องในโอกาส 84 พรรษามหาราช เทิดไท้องค์ราชันจากปวงประชาชาวไทย

25 สิงหาคม 2554ราชมงคลวังไกลกังวลเปิดบ้านให้กับผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมเยือนในฐานะบ้านใกล้เรือนเคียง หลายคณะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเยี่ยมชม ผมแอบเดินปะปนในกลุ่มผู้เยี่ยมชมมองกิจกรรมของนักศึกษา


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นอกจากบอร์ดสาขาวิชา เหมือนกันทุกสาขาแล้ว ยังนำเกมส์บิงโก ภาษาอังกฤษมาให้ผู้เยี่ยมชมเล่นกันอย่างสนุกสนาน แถมด้วยน้ำเสนอ การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอีกด้วย


สาขาการจัดการอุตสาหกรรม นำสินค้าเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไอครีมมาวางขาย พร้อมตกแต่งซุ้มอย่างงดงาม 


สาขาสารสนเทศฯ นำคอมพิวเตอร์มาวางให้ศึกษากัน

สาขาบัญชีมีการตกแต่งแบบสวนหิน รอบบอร์ดสาขาวิชา

สาขาการท่องเที่ยวนำเต้นท์เพื่อการท่องเที่ยวมาให้ชมพร้อมคำบรรยาย 

สาขาการโรงแรมนำวิชาบาร์เทนเดอร์ เช่นการโยนขวดมาแสดงให้ชมพร้อมเสิร์พ พันช์ และ ค็อกเทลส์ประกอบ 

ฯลฯ

ถือโอกาสนี้นำภาพ บ้าน ซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วังไกลกังวล ของเขต 4 เขาพิทักษ์ มาให้เยี่ยมชมกัน
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

sopon's lifeandwork: ความชอบแตกต่างหนทางเปลี่ยนสาย

sopon's lifeandwork: ความชอบแตกต่างหนทางเปลี่ยนสาย: ความชอบแตกต่างหนทางเปลี่ยนสาย “ชอบ” คือผลของกรรมที่ตามก่อ “คิด” คือต่อเรื่องเดิมมาเติมใส่ คิดบ่อยบ่อยถ้อยคำกล่าวตามใจ แล้วต่อไปให้ทำไปต...

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความชอบแตกต่างหนทางเปลี่ยนสาย


ความชอบแตกต่างหนทางเปลี่ยนสาย


“ชอบ” คือผลของกรรมที่ตามก่อ


“คิด” คือต่อเรื่องเดิมมาเติมใส่


คิดบ่อยบ่อยถ้อยคำกล่าวตามใจ


แล้วต่อไปให้ทำไปตามคิด


คิดพูดทำกรรมที่ก่อเหมือนล้อหมุน


ต่างเจือจุนหนุนเจิมเติมใส่จิต


เก็บสะสมเรื่องนั้นวันละนิด


นำชีวิตทิศทางแตกต่างกัน


 

ชอบกาแฟบ่ายมาต้องหาดื่ม


มิเคยลืมปลื้มในกาแฟนั่น


คิดพูดทำจำกาแฟแต่ละวัน


แม้ยามฝันยังใฝ่ในกาแฟบางคนชอบหลงใหลในการอ่าน


ติดรสหวานอ่านแนวไหนใจแน่วแน่


อ่านทั้งตัวหัวใจใช้ตาแล


เป็นสุขแท้ยามอ่านสำราญเอง


 

ชอบกีฬาหาทางสร้างเป้าหมาย


ฝึกร่างกายจนแกร่งออกแรงเก่ง


ฝึกยามเช้าฝึกบ่ายไปตามเพลง


กายตนเองทานทนจนชำนาญ


 

ฝึกทานศีลภาวนายิ่งน่าฝึก


ความรู้สึกสุกใสหมายสืบสาน


ชอบภาวนาศรัทธาศีลยินดีทาน


ฝึกในการเป็นคนจนได้ดี


“ชอบ” คือผลของกรรมที่ตามก่อ


เคยถักทอเคยทำนำวิถี


รู้หลักการหลักกรรมทำทันที


เลือก ”ชอบ” ที่ถูกควรล้วนสำคัญ
(ขอบคุณทุกภาพจากอินเตอร์เน็ท)