บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ต่อเติมบ้านสวนโสภณ (รุ่นคุณแจ้)หลังนี้ที่สำเร็จแล้ว แค่ครึ่งหลัง ทีแรกคิดว่าจะใช้เป็นที่พักร้อนยามหน้าแล้งไว้เฝ้าไร่ แต่ความคิดบรรเจิดเพริดพราย คิดต่อเติมเพื่อให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงคงต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง มองเฉพาะส่วนที่ว่างอยู่ ฝากผู้มีความรู้เชิงช่างปูนว่า "ควรใช้เงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด" "บ้านสวนโสภณ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยใช้งบประมาณ 170,000 บาท มีประสบการณ์ให้เรียนรู้มากมาย "ไม่ทำงานใหญไม่รู้ปัญหา" สำเร็จเสร็จสิ้นลงในเดือนกรกฏาคม 2554 ใช้เวลาก่อสร้างราว 3 เดือน พบว่ามีข้อที่ควรปรับปรุงหลายประการ จึงบันทึกไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังที่ผ่านทางมา ศึกษาไว้เพื่อทราบแนวทางและลดปัญหาให้น้อยลง


การต่อเติมตัวบ้าน (ส่วนที่กำลังก่ออิฐบล็อก) 
เนื่องจากส่วนหนึ่งครึ่งบ้านยังว่างอยู่จึงคิดว่า ควรก่อกำแพงกั้นให้สมบูรณ์มากขึ้น ให้ช่างคำนวญค่าใช้จ่าย นายช่างใหญ่นายแจ้ จับยามสามตาคำนวณด้วยความชำนาญ เนื้อที่กว้าง 4 เมตร x ยาว 4 เมตร สูงราว 5 ศอกเศษ 3 ด้าน (เพราะเสร็จสิ้นไปก่อนครึ่งหนึ่ง) คิดค่าของอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งสิ้น ดังนี้ขนาดกว้างยาว = 4x4x4 เมตร สูงราว 5 ศอก
อิฐบล็อกนับจากล่างขึ้นบนได้ 13 ชั้น
นับจากซ้ายไปขวา 7 ก้อน
รวมกับอีก 2 ด้านที่เหลือ (ด้านเท่าขนาด4เมตร)
จึงเท่ากับ 13x7x3=273 ก้อน 

(ยังไม่ได้หักตรงช่องว่างประตูหน้าต่าง)

ครั้งแรกซื้อปูนก่อระหว่างช่องอิฐบล็อก 10 ลูก 
นายช่างขอซื้อครั้งที่ 2 อีก 5 ลูก เพราะแจ้งว่า ปูนขาดไป คำนวณผิดพลาด (?)

สอบถามผู้รู้ว่าปูนที่ใช้ควรเป็นกี่ลูก (ใช้ปูน 15 ลูก มากเกินไปเท่าใด)

1 ความคิดเห็น:

  1. เรียนผู้ผ่านทาง ใครมีความสามารถด้านช่างปูน
    ลองคำนวณให้หน่อยว่า พื้นที่ 4x4เมตร x3ด้านสูงราว5ศอกเศษ
    ควรใช้ปูนสำหรับก่อและฉาบเท่าใด

    ตอบลบ